Tag Archives: ขนมปังแมลงสาบ

บราซิลคิดค้นขนมปังแมลงสาบที่ทุกคนในบราซิลรับประทาน

สำหรับปัญหาการขาดแคลนอาหาร กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอีก 10 ปีข้างหน้า ทางด้นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายคน จึงได้มีความเชื่อว่า แมลงจะกลายเป็นแหล่งสารอาหารที่มีขนาดใหญ่ มนุษย์ในอนาคต ซึ่งตอนนี้เราได้มีเมนูที่ทำจากแมลงหลากหลายชนิดด้วยกัน และตามร้านอาหารก็ได้เริ่มนำเมนูเหล่านี้มาใส่ไว้ในรายการอาหารให้กับลูกค้าได้สั่งทานกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ก็ยังต้องการวิธีใช้แมลงเหล่านี้ทดแทนอาหารหลักในปัจจุบัน เช่น ข่าวสาลี ให้ได้มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารในบราซิล…